מודל ההשקעה היזמי

עבור כל פרוייקט יזמי מקימה אינספיריישן גרופ שותפות גרמנית מוגבלת הרוכשת את הנכס.

השותפות מגייסת מספר מקורות מימון עבור השלמת הפרוייקט (בנקאי וחוץ בנקאי) כשחלקו של כל משקיע בשותפות נקבע בהתאם לחלקו היחסי של השקעתו בפרוייקט.

אינספיריישן גרופ הינה היזם הישיר ומשקיעה בכל פרוייקט 10% מההון
הנדרש לרכישה, דבר אשר יוצר שילוב אינטרסים בין המשקיעים לבין היזם.

למשקיע עומדות שתי אפשרויות השקעה בכל פרוייקט:

יתרונות

בעלות ישירה של המשקיע על הנכס

קרן ההשקעות היחידה המתמחה בברלין - יעד הנדל”ן המוביל באירופה

אינספיריישן גרופ משקיעה 10% מההון הנדרש בכל פרוייקט

זהות אינטרסים מלאה בין אינספיריישן גרופ והמשקיע

השקעה ישירה עם היזם ולא באמצעות מתווך

מנגנון פיקוח בנאמנות לשמירה על כספי המשקיע

תקשורת וליווי שוטפים של אינספיריישן גרופ לאורך חיי ההשקעה

ליווי ופיקוח על ידי עו"ד ישראלי ונוטריון גרמני

פרוייקט נוכחי

פרוייקטים קודמים