Guide

השאלות שיסייעו לך לזהות השקעה נכונה

הריבית הנמוכה במשק והרצון לפזר סיכונים מובילים משקיעים רבים לבצע עסקאות נדל”ן בחו”ל.

אבל איך יודעים לזהות עסקה טובה?

אלו 5 הנקודות המרכזיות שיעזרו לכם להחליט

היזם - מה צריך לדעת עליו?

חשוב לוודא את מומחיותו של היזם בהשקעות ובעסקאות מסוג זה.
למשל, ניתן לבדוק כמה עסקאות ביצע היזם במדינה או בעיר בה נרכש הפרוייקט, האם היזם מאתר בעצמו את הנכסים או כמה שנות ניסיון יש לו בשוק הספציפי.

כל אלו נותנים ליזם רמת שליטה ובקרה גבוהים ומספקים בטחון למשקיע.

העסקה - למה צריך לשים לב בתוכנית העסקית?

כל השקעה מחייבת תוכנית עסקית ברורה, מפורטת ויותר מהכל - שקופה לחלוטין למשקיע.
כדאי מאוד לבדוק: האם ניתן להבין מהתוכנית את מבנה העסקה ושלביה?
מה משך הזמן של העסקה?
האם המבנה המשפטי ברור? מהם התרחישים האפשריים?
ומה מידת השליטה שיש ליזם על הביצועים?

הרווחים - איך נראה מבנה התגמולים?

למען הוגנות העסקה, מבנה הרווח והתגמולים של שני הצדדים חייב להיות חשוף ומובן כבר בשלב הראשוני.

כולם צריכים לדעת מראש מתי מתחילים לראות רווחים, כמה כסף מקבל היזם וכמה המשקיע, מתי מקבלים את הכסף (מדי חודש? מדי רבעון?) וכדומה.

החוזה - מה באמת הבנתי ממנו?

מטרת החוזה היא להבטיח את זכויותיכם כמשקיעים ולהגן עליכם בכל מקרה וצרה. חוזה הוגן צריך להיות מפורט מאוד מצד אחד, אך כתוב בשפה שתוכלו להבין מהצד השני. האם החוזה דואג לאינטרסים של שני הצדדים באופן שווה? בעיקר יש להתמקד בבדיקה יסודית של הסעיפים העוסקים בתרחישים בהם העסקה לא מתקדמת כמתוכנן.
במקרים כגון אלו, בדקו את ההגנות המוצעות, מה מידת המעורבות שלכם בקבלות החלטות לגבי המשך העסקה והאם היזם דואג לכיסוי של עצמו בלבד.

שאלת מיליון הדולר - האם היזם בפנים?

למרות שכל אחת מהשאלות הללו היא קריטית עבור משקיעים, השאלה החשובה ביותר שיש לשאול היא - האם גם היזם משקיע בעסקה ושותף להצלחה ולסיכון בה.

כמשקיעים, כמובן שתרצו יזם המחויב לעסקה, כזה שידאג לכספכם כאילו היה שלו. 
שילב אינטרסים בין היזם למשקיעים הוא הבסיס לכל הצלחה.

פרוייקט נוכחי

פרוייקטים קודמים